Wydarzenia

Czym jest ryzyko utraty reputacji i jak wpływa ono na biznes?

13.09.2022

| kategoria:  Ryzyko reputacyjne

Dobra reputacja firmy staje się coraz lepiej rozumianą kwestią dla zarządów i kadry kierowniczej, szczególnie wraz z rosnącymi wymaganiami regulacyjnymi oraz oczekiwaniami interesariuszy. Z tego powodu coraz więcej firm dostrzega kwestię ryzyka utraty reputacji i zastanawia się, w jaki sposób zmierzyć to ryzyko, które tak istotnie może wpłynąć na ich działalność.

Repetitional Risk Management

Moje obserwacje wskazują, że zarządy i managerowie potrzebują bardziej precyzyjnej oceny, a także kwalifikacji ryzyka utraty reputacji, aby przewidzieć zarówno jego rozwój, jak i negatywny wpływ na organizację. Wszystko po to, by wspierać podejmowanie lepszych decyzji oraz równowagę pomiędzy apetytem na ryzyko a korzyściami wynikającymi z jego akceptacji.

 

Czym jest ryzyko utraty reputacji?

 

W obecnym międzynarodowym i krajowym krajobrazie biznesowym, ryzyko utraty reputacji jest rzeczywistym, policzalnym problemem biznesowym. Można je zmierzyć i bezsprzecznie ma ono związek z wartością finansową, a także z innymi wskaźnikami niefinansowymi. Proste sprawdzenie niekorzystnego wpływu doniesień medialnych dowodzi, że żadna branża nie jest bezpieczna przed krytyką i negatywną oceną ze strony konsumentów, czy też odporna na dynamiczne zmiany w postrzeganiu jej przez opinię publiczną. Firmy produkcyjne i technologiczne spotkały się z krytyką za to, że nie wyeliminowały ryzyka nadużyć i wyzysku w swoich łańcuchach dostaw. Również instytucje finansowe są krytykowane za manipulowanie rynkami, a zwykli sprzedawcy detaliczni odnotowują spadek sprzedaży, gdy dane klientów padają ofiarą cyberataków.

 

Czy kwantyfikacja ryzyka utraty reputacji jest możliwa?

 

Wraz ze wzrostem świadomości i potrzeby zarządzania ryzykiem utraty reputacji, stale rozwija się również zaawansowanie dostępnych narzędzi. Głównym powodem jest bogactwo wtórnych danych badawczych pochodzących z publicznie dostępnych źródeł, takich jak media społecznościowe, kanały internetowe i telewizyjne, które pozwalają firmom słuchać i rozumieć oceny oraz opinie różnych interesariuszy. Ten niezwykle bogaty zestaw danych w połączeniu z pewnymi technikami automatycznego uczenia się umożliwia strukturyzację wcześniej niestrukturalnych danych. Na tej podstawie firmy mogą bardzo szybko zbudować obraz ryzyka, któremu muszą stawić czoła i uszeregować je pod względem bieżącego wpływu i dotkliwości oraz zastosować środki łagodzące (jeśli są wskazane).

 

Dlaczego kontekst jest „najważniejszy”?

 

Profil analizy ryzyka utraty reputacji już teraz stanowi ogromny krok naprzód dla firm w zakresie uzyskania pewnej kontroli nad kwestiami i zdarzeniami, które stanowią rzeczywiste lub potencjalne zagrożenie dla reputacji firmy. Biorąc pod uwagę dość oczywisty fakt, że dane nie są statyczne, a dynamika zdarzeń również ma wpływ na ocenę, to prosty wniosek jest taki, że kontekst, jak zawsze w analityce jest najważniejszy.

Identyfikacja profilu ryzyka utraty reputacji danej organizacji jest kluczowa, jednak może się okazać, że istotne aspekty zidentyfikowane na samym szczycie takiej listy, to po prostu „ukryte koszty” prowadzenia działalności w danym sektorze. Na przykład, firmy z branży naftowej i gazowej będą prawdopodobnie celem ataków ze względu na ochronę środowiska, podczas gdy ubezpieczyciele będą często spotykać się ze skargami dotyczącymi braku wypłat należnych odszkodowań w oczekiwanej kwocie. Nie musi to jednak oznaczać, że są to największe ryzyka utraty reputacji dla wszystkich firm w tych sektorach.

 

Na koniec warto wspomnieć o czynnikach ryzyka, w przypadku których firma negatywnie wyróżnia się na tle swoich konkurentów. W prostych słowach – jeśli firma jest postrzegana jako znacząco odstająca w kwestiach środowiskowych, społecznych lub dobrych praktyk zarządczych w porównaniu z innymi firmami z tej samej branży, wówczas istnieje możliwość, że podmiot stanie się celem dla aktywistów lub organizacji pozarządowych, które będą usiłowały wywierać na niego wpływ. Dlatego też zrozumienie nie tylko własnego profilu ryzyka utraty reputacji, ale także tego, gdzie znajduje się firma w odniesieniu do każdego z rodzajów ryzyka w danym sektorze, jest kluczem do wykrycia potencjalnych słabych punktów, które początkowo mogą wydawać się mniej istotne.

 

Czy zarządzanie ryzykiem utraty reputacji w czasie rzeczywistym jest możliwe?

 

Opracowana analiza ryzyka utraty reputacji, która określa ekspozycję na ryzyko, stanowi punkt odniesienia. Wykorzystując te założenia, firmy mogą monitorować wszelkie odchylenia w swoim profilu ryzyka i być w porę świadome ryzyka, co pozwala na wcześniejszą interwencję i jego ograniczenie. Pomimo faktu, że reputacja ma długą „reputację” jako czynnika niemożliwego do zmierzenia, przy odpowiednim połączeniu źródeł danych, rozwiązań technologicznych i szczegółowego zrozumienia ekspozycji na ryzyko utraty reputacji, w zasadzie każda firma może zarówno określić wskaźniki, jak i zarządzać swoją reputacją i ryzykiem z nią związanym w czasie rzeczywistym.

 

Czy można zapobiec ryzyku utraty reputacji?

 

Choć ryzyka utraty reputacji nie da się w pełni kontrolować, z pewnością można na nie pozytywnie wpływać. Szybki rozwój mediów cyfrowych i kanałów komunikacji sprawił, że coraz więcej grup interesariuszy ma słyszalny głos w dyskusji, dlatego też przedsiębiorcy powinni być gotowi do podjęcia decyzji, czyja opinia jest najważniejsza w kwestii ochrony reputacji firmy. Pewne jest, że firmy, które są przejrzyste w swojej komunikacji, mają tendencję do szybszych postępów w zakresie odzyskania utraconej /nadszarpniętej reputacji.

 

Dlaczego dobra reputacja ma znaczenie?

 

Firmy o silnej, pozytywnej reputacji przyciągają lepszych pracowników. Są postrzegane jako dostarczające więcej wartości, co często ma także wpływ na wyższe ceny oferowanych produktów / usług. Sondaże dowodzą, że ich klienci są bardziej lojalni i zainteresowani kupnem szerszego zakresu produktów i usług. Jednocześnie rynek wierzy, że takie firmy zapewnią trwałe zyski i przyszły wzrost. Ponadto, w gospodarce, w której większość wartości globalnego rynku pochodzi z trudnych do oszacowania aktywów niematerialnych, takich jak kapitał własny marki, kapitał intelektualny i wartość firmy, organizacje powinny być szczególnie wrażliwe na wszystko, co szkodzi ich reputacji.

 

Autor: Katarzyna Saganowska, Head of Risk and Compliance, TMF Group. Artykuł został opublikowany pierwotnie w magazynie Focus On Business.

Złoty Spinacz 2023 dla Icon Strategies za projekt dla Orange Polska

05.01.2024

| category:  Icon Strategies

Icon Strategies z dwoma głównymi nagrodami w PR Wings 2023

16.11.2023

| category:  Icon Strategies

Icon Strategies z nominacją w konkursie Złote Spinacze 2023

19.10.2023

| category:  Icon Strategies

Odpowiadamy za komunikację projektu Saint-Gobain „Kopernikańscy Innowatorzy”

22.06.2023

| category:  Icon Strategies

Icon Strategies ze statuetką SABRE AWARDS 2023!

07.03.2023

| category:  Icon Strategies

Kampania Icon Strategies dla Orange Polska zwycięża w konkursie Liderzy ESG

22.12.2022

| category:  Icon Strategies

Kampania Icon Strategies ze Złotym Spinaczem 2022

13.12.2022

| category:  Icon Strategies

Icon Strategies z nagrodą PR Wings 2022 w kategorii komunikacja korporacyjna

30.09.2022

| category:  Icon Strategies

Czym jest ryzyko utraty reputacji i jak wpływa ono na biznes?

13.09.2022

| category:  Ryzyko reputacyjne

Agnieszka Stefaniuk dołącza do Icon Strategies

27.06.2022

| category:  Icon Strategies

Icon Strategies komunikuje globalny finał Architecture Students Contest

12.05.2022

| category:  Icon Strategies

Icon Strategies kolejny rok dla TMF Group w Polsce

27.04.2022

| category:  Icon Strategies

To był dobry rok dla Icon Strategies

20.01.2022

| category:  Icon Strategies

Strategia PR dla zaawansowanych

18.01.2022

| category:  Strategia PR

Największe kryzysy wizerunkowe w 2021 roku

18.12.2021

| category:  Zarządzanie kryzysowe

Icon Strategies z Brązowym Spinaczem w kategorii PR Korporacyjny

04.11.2021

| category:  Icon Strategies

Lhoist Group wybiera Icon Strategies w Polsce

06.10.2021

| category:  Icon Strategies

Michał Sobiło w kapitule nagrody Łby PR

27.09.2021

| category:  Icon Strategies

Kampania Icon Strategies z wyróżnieniem za efektywność roku w PR Wings

27.09.2021

| category:  Icon Strategies

Icon Strategies dla Grupy Saint-Gobain w 2021 roku

29.06.2021

| category:  Icon Strategies

Icon Strategies w finale SABRE Awards

06.05.2021

| category:  Icon Strategies

Icon Strategies dla Tauron Nowa Muzyka Katowice

24.03.2021

| category:  Icon Strategies

Michał Sobiło po raz kolejny w Radzie Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations

14.03.2021

| category:  Icon Strategies

Icon Strategies dla norweskiego RamBase

10.02.2021

| category:  Icon Strategies

Bartosz Lasota dołącza do zespołu Icon Strategies

18.01.2021

| category:  Icon Strategies

Największe kryzysy wizerunkowe 2020 roku

13.01.2021

| category:  Zarządzanie kryzysowe

Kampania Icon Strategies wśród 5 najlepszych kampanii PR w Europie

11.12.2020

| category:  Icon Strategies

TMF Group przedłuża współpracę z Icon Strategies

25.05.2020

| category:  Icon Strategies

Cyberus Labs wybrała Icon Strategies

29.04.2020

| category:  Icon Strategies

Jak chronić reputację firmy przed koronawirusem?

17.03.2020

| category:  Icon Strategies

Icon Strategies dla Grupy Saint-Gobain

07.02.2020

| category:  Icon Strategies

Icon Strategies dla TMF Group w Polsce

20.11.2019

| category:  Icon Strategies

Self PR, czyli jak i po co kształtować własny wizerunek?

10.09.2019

| category:  Public Relations

Wpływ działań PR na SEO

13.06.2019

| category:  Icon Strategies

Anna Przybysz dołącza do Icon Strategies

20.05.2019

| category:  Icon Strategies

Współczesny specjalista PR, czyli kto?

29.03.2019

| category:  Icon Strategies

Doradztwo PR vs wzrost biznesu

21.03.2019

| category:  Public Relations

Rynek usług PR w Polsce

21.02.2019

| category:  Public Relations

Icon Strategies dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do 2020 roku

07.11.2018

| category:  Icon Strategies

Icon Strategies dla Hispasión

15.09.2018

| category:  Icon Strategies

Icon Strategies wprowadza na rynek GustGust.com

10.05.2018

| category:  Icon Strategies

Strategia PR w Polsce i na świecie dla ICB Pharma

25.03.2018

| category:  Icon Strategies