akademia ikon

usługi

Akademia Ikon

W ramach Akademii Ikon prowadzimy szkolenia dla menedżerów poświęcone m.in. opracowywaniu strategii komunikacji, wystąpieniom publicznym, w tym przed kamerą, zasadom współpracy z mediami, również w sytuacjach kryzysowych, czy kształtowaniu wizerunku własnego.

Kształtowanie wizerunku własnego

Uczestników szkolenia dotyczącego kształtowania wizerunku własnego wprowadzamy w arkana zasad i metod zarządzania własną reputacją. Podczas szkolenia wyznaczamy kluczowe obszary mające znaczenie w procesie zarządzania własną reputacją, wskazujemy techniki i narzędzia wykorzystywane w tym obszarze oraz opracowujemy przykładowe plany działań w tym zakresie.

Sztuka wystąpień publicznych i prezentacji

Budujemy pewność siebie i sprawność w sztuce prezentacji osób, które na co dzień stają przed wyzwaniem wystąpień publicznych – zarówno tych mniejszych, choć nie mniej istotnych, jak i prelekcji przed szerszą publicznością.

W przypadku szkoleń indywidualnych wspólnie z prelegentem analizujemy
i optymalizujemy materiały prezentacyjne.

Budowanie strategii public relations

Szkolenia dotyczące budowania strategii public relations kierowane są do praktyków komunikacji obejmujących kierownicze stanowiska w obszarze public relations.
W trakcie szkolenia przybliżamy zakres i metodologię opracowania profesjonalnej strategii PR.

Zasady współpracy z mediami

Ten panel szkoleniowy Akademii Ikon kierowany jest zarówno do specjalistów public relations i marketingu, jak również do menedżerów nie realizujących bezpośrednio działań komunikacyjnych w organizacji, a ze względu na pełnione przez nich funkcje zarządcze będących częścią tego procesu lub podejmujących decyzje w tym zakresie.

Podczas spotkania przybliżamy znaczenie działań media relations dla organizacji. Omawiamy techniki i narzędzia współpracy z mediami. Szkolimy w zakresie wystąpień przed kamerą i w rozmowie z dziennikarzem radiowym i prasowym oraz dziennikarzem reprezentującym medium online.

Zarządzanie medialną sytuacją kryzysową

Podczas szkolenia omawiamy metodologię przygotowania planów zarządzania sytuacją kryzysową. Wybieramy potencjalne scenariusze kryzysowe i wspólnie
z uczestnikami szkolenia, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, pracujemy nad zażegnaniem trudnej sytuacji.