zarządzanie sytuacją kryzysową

usługi

Zarządzanie sytuacją kryzysową

Pomagamy organizacjom przejść przez zawirowania wizerunkowe minimalizując straty reputacyjne i biznesowe. Doradzamy również, jak odbudować zaufanie, gdy reputacja organizacji została nadszarpnięta.

Plany działań kryzysowych i antykryzysowych

Mapujemy ryzyka wizerunkowe i na tej podstawie budujemy plany zachowania organizacji w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Określamy skład
i zasady budowy zespołów kryzysowych w zależności od charakteru ryzyka oraz pracujemy z tymi zespołami nad sprawnym wdrażaniem przyjętych procedur kryzysowych.

Zarządzanie komunikacją w kryzysie

W przypadku wystąpienia zawirowań wizerunkowych wchodzimy w skład zespołów kryzysowych doradzając zarządom na wszystkich etapach procesu rozwiązania problemu.

Programy sanacyjne

Po ustaniu zawirowań pracujemy z organizacjami nad odbudową nadszarpniętej reputacji. Wyciągamy strategiczne wnioski z zaistniałej sytuacji i na ich podstawie budujemy programy sanacyjne pozwalające na odbudowę i wzmocnienie reputacji.