Usługi

Menu Usługi

Komunikacja za granicą

Dzięki sprawdzonym partnerstwom z doświadczonymi firmami doradczymi
w obszarze komunikacji w blisko 60 krajach, koordynujemy komunikacyjne działania w zakresie Public Relations naszych klientów na kluczowych dla nich rynkach zagranicznych.

 

Organizacja komunikacji na rynkach zagranicznych

Działania reputacyjne, w szczególności te bazujące na współpracy z mediami, wymagają doskonałej znajomości lokalnych rynków i ich uwarunkowań. Planujemy działania komunikacyjne organizacji na większości kluczowych rynków, tak, żeby zoptymalizować ich efekt i nakłady ponoszone na ich realizację.

Działania komunikacyjne za granicą

Odpowiadamy za koordynację bieżących działań komunikacyjnych na wskazanych rynkach zagranicznych. W tym celu wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie
w komunikacji za granicą. Działania opieramy na współpracy ze sprawdzonymi, doświadczonymi partnerami na wskazanych rynkach.