komunikacja w internecie

usługi

Komunikacja w internecie

Przygotowujemy skuteczne strategie komunikacji w Internecie. W ramach opracowywanych strategii public relations wskazujemy co organizacje powinny komunikować online biorąc pod uwagę ich cele biznesowe. Następnie mapujemy kluczowe dla firm i ich produktów techniki i kanały komunikacji w internecie, ze szczególnym uwzględnieniem kanałów społecznościowych.

Audyt obecności organizacji w internecie

Przed przystąpieniem do opracowania strategii komunikacji organizacji w internecie analizujemy dotychczasowe działania w tym zakresie oraz miejsca, w których
w sferze wirtualnej pojawia się marka organizacji. Audyt obecności organizacji
w internecie pozwala na pełen przegląd sytuacji wyjściowej i optymalny dobór narzędzi i technik komunikacji w przyszłości. Często w jego ramach identyfikujemy też obszary zagrożenia dla reputacji organizacji.

Planowanie komunikacji w sieci

Na bazie audytu obecności organizacji w internecie opracowujemy strategię i plan działań online organizacji. Wskazujemy optymalne kanały i narzędzia komunikacji. Ustalamy zakres tematyczny komunikacji oraz plan wg którego następnie opracowywane są i realizowane bieżące działania komunikacyjne w internecie,
ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych.

Bieżące działania komunikacyjne online

Wdrażając przyjęte plany komunikacji online realizujemy działania z zakresu content marketingu pozwalające na bieżącą i szeroką merytoryczną, ale też promocyjną obecności organizacji w sieci. Między innymi zarządzamy komunikacją organizacji w jej kanałach społecznościowych oraz aktywnie komunikujemy się w imieniu organizacji z mediami internetowymi.