pr korporacyjny – komunikacja firm

usługi

PR korporacyjny – komunikacja firm

Realizując strategie komunikacji dbamy o wizerunek firm. W obszarze PR korporacyjnego komunikujemy kluczowe wydarzenia takie jak fuzje, przejęcia, wejścia na nowe rynki, partnerstwa i sukcesy rynkowe. W przypadku spółek giełdowych pomagamy wypełnić naszym klientom obowiązki informacyjne spółek notowanych.

PR korporacyjny - planowa komunikacja firm

Na co dzień kształtujemy wizerunek naszych klientów poprzez planową i zgodną
z przyjętą strategią zarządzania reputacją, komunikację kluczowych wydarzeń
w organizacji, we wszystkich kanałach komunikacji. Koordynujemy działania komunikacyjne wobec pracowników oraz zewnętrznych interesariuszy organizacji,
w tym mediów.

Komunikacja finansowa

W ramach działań z zakresu public relations komunikujemy wydarzenia istotne dla organizacji z perspektywy finansowej, takie jak fuzje i przejęcia. W przypadku klientów notowanych wspieramy działy relacji inwestorskich w sprawnej i spójnej komunikacji kluczowych zdarzeń w organizacji wobec organów regulujących i innych interesariuszy organizacji.