Usługi

Menu Usługi

Employer branding

Odpowiedzialnym pracodawcom pomagamy wygrywać walkę o talenty,
a następnie utrzymać je w organizacji. Przekładamy wartości i filozofię organizacji na działania komunikacyjne pozwalające skutecznie wyróżnić się firmom na dzisiejszym ‘rynku pracownika’.

Komunikacja z obecnymi pracownikami

We współpracy z zarządami i działami zarządzania zasobami ludzkimi dbamy, aby wartości, plany i cele organizacji były rozumiane przez pracowników i związki zawodowe i skutecznie im komunikowane.

Wsparcie procesów rekrutacji

Na dzisiejszym „rynku pracownika” wspieramy naszych klientów w optymalizacji procesu zatrudnienia poprzez doradztwo w zakresie budowania samego procesu rekrutacji oraz budowę programów komunikacyjnych wyróżniających organizację, jako wartego uwagi pracodawcę.