strategie komunikacji

usługi

Strategie komunikacji

Specjalizujemy się w budowaniu strategii komunikacji dla obecnych i przyszłych ikon w swoich branżach. Tworzymy strategie, które wskazują długofalowe kierunki działań komunikacyjnych, a wykorzystując starannie dobrane w drodze analiz techniki i narzędzia komunikacji ułatwiają naszym klientom realizację ich celów biznesowych.

Analiza celów biznesowych

Opracowywane strategie podporządkowujemy głównym celom biznesowym organizacji. Na tym etapie pracujemy z kluczowymi osobami w organizacji.

Zasady komunikacji we wszystkich obszarach

W ramach opracowywanych strategii precyzujemy jak i za pomocą jakich narzędzi powinna komunikować się organizacja oraz jak powinny być komunikowane jej produkty. Skupiamy się na obszarach komunikacji korporacyjnej, społecznej odpowiedzialności biznesu, sponsoringu, komunikacji produktowej, strategii komunikacji organizacji i jej produktów/usług w internecie oraz employer brandingu – kształtowania wizerunku pracodawcy.

 

Strategię zarządzania reputacją uzupełnia opracowywana oddzielnie księga komunikacji kryzysowej, w której mapujemy ryzyka komunikacyjne organizacji orz przygotowujemy zespoły naszych klientów na reakcję w przypadku ich wystąpienia.