Orange

Orange

Orange Polska pomaga ponad 100 miastom w Polsce
w przemianie w smart city, co czyni ją liderem
w tej dziedzinie. Oferuje rozwiązania smart w zakresie
zarządzania rowerami publicznymi, sterowania
oświetleniem miejskim, kontrolowania jakości powietrza
czy odczytów wodomierzy.

Z przeprowadzonych przez firmę badań wynika, że
w wielu małych i średnich miastachw Polsce panuje
pogląd, że rozwiązania smart city są dla nich
nieosiągalne budżetowo, podczas gdy w rzeczywistości
formy finansowania rozwiązań inteligentnych oraz efekty
finansowe ich zastosowania mogłyby znacznie
zmniejszyć wydatki budżetowe tych miast.

Wyzwanie

Orange Polska postawiła przed zespołem Icon Strategies zadanie zwiększenia świadomości dostępności rozwiązań inteligentnych w 50 małych i średnich polskich miastach poprzez skuteczne dotarcie do urzędników, którzy odpowiadają za rozwój miast, a w przyszłości mogliby odpowiadać za wdrożenie rozwiązań smart city.

 

Wyzwaniem było zarówno zbudowanie odpowiedniego programu komunikacyjnego, jak i zidentyfikowanie w każdym z urzedów osób, które potencjalnie mogą w przyszłości odpowiadać za inteligentny rozwój swoich miast. W zdecydowanej większości małych i średnich polskich miast nie istnieją dedykowane temu stanowiska, a funkcje związane z rozwojem są często rozproszone.

Strategia

Zamiast wyszukiwać w każdym z miast osoby, które mogłyby w przyszłości odpowiadać za inteligentny rozwój swoich miast postanowiliśmy zidentyfikować naturalnych liderów kompetencji w każdym z tych miast.

Następnie zaproponowaliśmy im pierwszy tego typu program rozwoju kompetencji w zakresie smart city.

Realizacja

Projekt rozpoczęliśmy od opracowania stanu faktycznego, świadomości i potrzeb w zakresie rozwiązań inteligentnych. Badanie identyfikowało również poziom kompetencji w miastach w odniesieniu do rozwiązań inteligentnych. Ponieważ było złożone wymagało od miast zidentyfikowania osób, które były w stanie udzielić odpowiedzi na poszczególne pytania. W ten sposób wyłoniliśmy naturalnych liderów kompetencji w kluczowych obszarach rozwoju miast z punktu widzenia przyszłego zastosowania technologii smart city.

 

Wyniki badania, prócz celu podstawowego posłużyły również później do działań komunikacyjnych wobec mediów pozycjonujących Orange Polska jako lidera kompetencji w tym zakresie.

 

Zidentyfikowanych w drodze badania potencjalnych „miejskich oficerów smart city” zaprosiliśmy następnie do Akademii Lidera Smart City, pierwsze tak rozbudowanego programu edukacyjnego. Program miał podnieść kompetencje urzędników, ale równocześnie mieć siłę rozwoju ich specjalistycznej kariery. Dlatego do partnerstwa przy programie zaprosiliśmy Związek Miast Polskich, najbardziej cenioną wśród urzędników, najstarszą samorządową organizację w Polsce.

 

Wykładowcy – praktycy, najlepsi polscy specjaliści w obszarze smart city, dzielili się z uczestnikami unikalną wiedzą i doświadczeniem. W angażujący sposób pokazywali, jak wybierać najlepsze rozwiązania dla konkretnej miejscowości, jak je wprowadzać i skąd brać na nie fundusze. Wspierali uczestników w roli liderów zmiany w sferze smart city i pomagali im zdobywać nowe kompetencje, by wspólnie tworzyć miasta, w których żyje się lepiej.

 

Projekt komunikowaliśmy bezpośrednio, w ślad za prowadzonym badaniem potrzeb w zakresie smart city, wykorzystując kanały partnerów i inicjatora projektu, ale też sieć kontaktów wykładowców poprzez planowe działania komunikacyjne prowadzone przez wykładowców – uznane autorytety – w ich własnych kanałach (media społecznościowe, blogi eksperckie).

Ponadto wyselekcjonowaliśmy panel mediów samorządowych, do których skierowaliśmy informację o Akademii.

Efekty

W Akademii wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli ponad 60 małych i średnich miast. Zwiększyliśmy limit uczestników z 50 miast ze względu na duże zainteresowanie projektem. Do inicjatywy dołączyło też kilka większych miast, mocno stawiających na inteligentny rozwój takich jak Katowice czy Kraków.

 

Przedstawiciele miast są w bieżącym kontakcie merytorycznym z zespołem specjalistów Orange.

Nagrody

Projekt „Akademia Lidera Smart City”, który zrealizowaliśmy dla Orange Polska zdobył Diamentową (najwyższą) Nagrodę w konkursie Liderzy ESG 2022 w kategorii program edukacyjny.

 

Organizatorami konkursu są między innymi Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i PwC Polska.

 

Statuetkę w tej samej kategorii we wcześniejszej edycji konkursu Liderzy ESG zdobyliśmy wspólnie z Grupą Saint-Gobain za kampanię „Polskie Miasta Przyszłości 2050”. Opis case study znajduje się TUTAJ.

Doświadczenie

Zespół Icon Strategies wspierał lub wspiera komunikacyjnie następujące podmioty:

Członkowie zespołu zdobywając doświadczenia poza Icon Strategies uczestniczyli w projektach komunikacyjnych na rzecz następujących firm i instytucji: