Grupa Saint-Gobain

Grupa Saint-Gobain

W 2021 roku Grupa Saint-Gobain na świecie przyjęła
nowy, nadrzędny cel korporacyjny Making the world a
better home
 (z ang. sprawianie by świat stał się lepszym
miejscem do życia). Odzwierciedla on wpływ Grupy
poprzez jej produkty na jakość życia – mieszkania,
pracy i otoczenia, w którym żyjemy – ludzi
w kilkudziesięciu krajach, w tym w Polsce. Zadaniem Icon
Strategies było zakomunikowanie nowego celu w Polsce
szerokiej grupie interesariuszy firmy oraz jej
pracownikom.

Wyzwanie

Saint-Gobain działa globalnie. W Polsce jest właścicielem kilkunastu marek, których produkty wykorzystywane są w budowie biur, mieszkań, domów jednorodzinnych, szkół i infrastruktury miejskiej. Firma ma rzeczywisty wpływ na otoczenie, w którym żyjemy. W 2021 roku przyjęła nadrzędny cel korporacyjny „Making the world a better home”. Zadaniem było nadanie wyjątkowego kontekstu i zakomunikowanie nowego celu szerokiej grupie interesariuszy, w tym pracownikom kilkunastu zakładów.

 

Diagnoza

Analiza produktów oparta o wywiady z ekspertami ich rozwoju w każdym z kilkunastu zakładów wykazała, poza tym, że znajdują zastosowanie w wielu obszarach życia Polaków, że zdecydowana większość z nich nie istniała 10 lat temu. Postęp technologiczny w branży sprawia, że opracowywane obecnie produkty w laboratoriach firmy będą tworzyły miasta przyszłości, naturalnie wpisując się w przyjęty cel nadrzędny.

 

Grupy docelowe: dziennikarze mediów branżowych i mediów regionalnych, mieszkańcy największych polskich aglomeracji, architekci, przedstawiciele obecnych i potencjalnych klientów b2b, władze największych aglomeracji oraz dyrektorzy i eksperci firm zależnych Grupy, którzy dzięki dogłębnemu zrozumieniu nowego celu i zaangażowaniu w jego komunikację mieli skutecznie go zakomunikować w swoich zakładach.

Strategia

Za kluczowy insight uznaliśmy fakt, że dziś projektowane są już produkty, które będą tworzyć miasta w przyszłości i zbadaliśmy z pomocą ekspertów światowej klasy, po raz pierwszy w takim zakresie, w jakich miastach będziemy żyć w przyszłości angażując w dyskusję wszystkie grupy docelowe i osadzając w tym kontekście ekspertów S-G, dodatkowo mocno angażując pracowników.

Realizacja

Projekt „Polskie Miasta Przyszłości 2050” składał się z dwóch etapów.

 

Cyklu wideo-wywiadów prowadzonych przez Dariusza Bugalskiego, czołowego dziennikarza radiowego, specjalistę od rozmów ambitnych – tu z wybitnymi architektami, naukowcami, ekspertami branżowymi i biznesmenami, w których omawiali perspektywy rozwoju miast w kolejnych 30 latach. Wywiady udostępnianie były w SoMe firmy i marek, na stronie kampanii, ale też w SoMe firm i organizacji bohaterów wywiadów – biur architektonicznych, uniwersytetów, czołowych firm.  A także w kluczowych mediach branżowych – w ich SoMe lub na łamach. Każdy z wywiadów otwierało zaproszenie dyrektora jednej z firm S-G o działalności korespondującej z tytułem odcinka. Pozwalało to na zaangażowanie menedżerów i ułatwiało komunikację do wewnątrz firm zależnych (realizowaną już we własnym zakresie przez spółki).

 

Następnie zainaugurowaliśmy opracowany raport na temat rozwoju polskich miast w 2050, którego partnerem było Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością. Foresight opracowała firma pracująca m.in. dla UNESCO i WHO. Dzięki partnerstwom raport zyskał rangę pierwszego tak dogłębnego w swojej kategorii. Jego częścią były wnioski z warsztatów strategicznych z menedżerami i ekspertami spółek Grupy S-G, aktywnie zaangażowanymi w rozwój produktów przyszłości.

 

Strukturę raportu opracowaliśmy tak, żeby móc stworzyć pierwszy ranking miast, które mają największe szanse na zyskanie statusu miasta przyszłości w 2050 roku. To pozwoliło na dotarcie do kluczowych mediów regionalnych oraz do władz największych aglomeracji i w części przypadków wspólną komunikację wyników.

Efekty

Wywiady obejrzało kilkanaście tys. osób zainteresowanych rozwojem polskich miast. Na temat kampanii pojawiło się ponad 200 jakościowych publikacji, share of voice S-G wyniósł 90 proc., a zasięg blisko 1 mln.

 

O kampanii pisały kluczowe media regionalne, a także wiodące media branżowe. Najdłuższy materiał telewizyjny poświęcony w pełni raportowi trwał blisko 30 minut.

 

Do raportu odniosły się władze największych aglomeracji. Wyniki rankingu zostały ogłoszone z władzami Warszawy – zwycięzcą, podczas wspólnej konferencji prasowej. Eksperci firmy rozpoczęli też rozmowy z magistratem o zacieśnieniu współpracy.

 

Dyrektorzy spółek zależnych na bazie raportu, który trafił do wszystkich pracowników, rozpoczęli wewnętrzne kampanie informacyjne poświęcone nowemu celowi Grupy.

 

Raport cieszył się takim zainteresowaniem akademików, że pracownicy naukowi największych politechnik zaproponowali rozbudowanie analizy o badania studentów. Wspólny projekt został zrealizowany w pierwszej połowie 2022 roku.

Nagrody

Kampania „Polskie Miasta Przyszłości 2050” zdobyła najwyższą nagrodę – statuetkę Złotego Spinacza w kategorii Research&Insight w Złote Spinacze 2022, największym konkursie branży PR w Polsce, najwyższą nagrodę – PR Wings w kategorii PR Korporacyjny, w konkursie PR Wings 2022 oraz Złoty Laur w konkursie Liderzy ESG 2021 w kategorii kampania edukacyjna.

 

Doświadczenie

Zespół Icon Strategies wspierał lub wspiera komunikacyjnie następujące podmioty:

Członkowie zespołu zdobywając doświadczenia poza Icon Strategies uczestniczyli w projektach komunikacyjnych na rzecz następujących firm i instytucji: