Usługi

Menu Usługi

Kształtowanie wizerunku menedżerów

Dbamy o rozpoznawalność menedżerów i ich reputację. Tworzymy w ten sposób wartość dodaną do działań reputacyjnych spółek, którymi kierują oraz tych, którymi będą kierować poszukując kolejnych wyzwań zawodowych.

Opieka nad wizerunkiem w Internecie

Ściśle współpracując z zarządami i kierownictwem naszych klientów doradzamy
i planujemy obecność kluczowych osób w internecie. Łączymy te aktywności ze stałym monitoringiem sieci i wsparcie w przypadku wystąpienia zdarzeń, które mogą nadszarpnąć reputację menedżerów.

Pozycjonowanie liderów wewnątrz i na zewnątrz organizacji

Osobom kierującym i reprezentującym organizacje pomagamy w wypracowaniu odpowiednich technik i w wykorzystaniu optymalnych narzędzi komunikacji z zespołem i publicznościami firmy. Planujemy i dobieramy okazje do wystąpień publicznych, doradzamy w zakresie komunikacji wewnątrz organizacji. Wskazane osoby pozycjonujemy w mediach uprzednio szkoląc je w tym zakresie.