Grupa Saint-Gobain

Grupa Saint-Gobain

Produkty Saint-Gobain wpływają na komfort życia
Polaków – w domach, biurach i szkołach. Jedną
z kluczowych kompetencji S-G jest tworzenie rozwiązań
zwiększających komfort akustyczny. Żeby
pozycjonować S-G jako lidera kompetencji w tym
obszarze, wykorzystaliśmy fakt niskiej świadomości
oddziaływania hałasu na nasze życie – szczególnie na 5
mln dzieci w źle wygłuszonych szkołach.
Sprowokowaliśmy ogólnopolską dyskusję, a w
kulminacyjnym momencie oddaliśmy głos tym, którzy
mogą zmienić ten stan.

Wyzwanie

Polskę zamieszkuje 37 mln osób, w tym blisko 5 mln dzieci. Z roku na rok coraz bardziej dbamy o komfort. Z jednym wyjątkiem. W Polsce, na co zwracają uwagę zarówno eksperci, jak i dziennikarze, praktycznie nie istnieje świadomość negatywnego wpływu hałasu na jakość życia prywatnego i pracy. Jednak najbardziej tym problemem dotknięte są polskie dzieci, które uczęszczają do wybudowanych w starej technologii szkół, które należą do najgłośniejszych miejsc w Polsce.

 

Celem głównym działań było sprowokowanie ogólnopolskiej dyskusji o wpływie hałasu na jakość życia prywatnego i pracy Polaków, w szczególności na warunki rozwoju dzieci, najbardziej dotkniętych tym problemem w szkołach.

 

Celem szczególnym było pozycjonowanie S-G, jako lidera kompetencji w zakresie zapewniania komfortu akustycznego.

Strategia

Zakładała zainicjowanie przedsięwzięcia, które byłoby na tyle wyjątkowe w kontekście wpływu hałasu na życie Polaków, że zwróci uwagę większości polskich mediów. Istotnym elementem była możliwość dotarcia do mediów regionalnych i lokalnych, które w Polsce łącznie generują dużo większe zasięgi niż media ogólnopolskie. To z kolei miało pozwolić na zaangażowanie w dyskusję o wpływie hałasu na życie Polaków, w szczególności dzieci, wszystkich stron, których dotyczy ten problem – zarówno „zwykłych” obywateli, jak również dyrektorów szkół, inwestorów budowlanych, którzy decydują o jakości budynków, dziennikarzy, a także ekspertów.

 

Dodatkowym założeniem strategicznym było umożliwienie wzięcia w dyskusji każdemu zainteresowanemu Polakowi. Kampania miała również przybrać taką formułę, która pozwoli na kontynuację i rozbudowę tej inicjatywy w przyszłości.

Realizacja

Stworzyliśmy pierwszy tak szczegółowy raport na temat obecności hałasu w życiu Polaków. Za jego przygotowanie odpowiedzialni byli eksperci S-G oraz zaproszonego partnera – Stowarzyszenia Komfort Ciszy, którego misją jest dbanie o komfort akustyczny Polaków.

 

To pierwsze tak wnikliwe badanie na temat hałasu w Polsce przeprowadziliśmy w 7 największych aglomeracjach, w każdej z nich wytypowaliśmy 6 kategorii – najgłośniejsze centra miast, ulice, osiedla, najcichsze osiedla, hałas w obiektach kultury, galerie handlowe oraz ikony dźwięku – miejsca charakterystyczne dla każdej z metropolii.

 

Taka struktura raportu pozwoliła określić najgłośniejsze i najcichsze miejsca w Polsce, ale również takie same miejsca w odniesieniu do każdego regionu Polski. To z kolei dało nam pretekst do kontaktu z redakcjami mediów ogólnopolskich, ale również większości mediów regionalnych i lokalnych, które łącznie gwarantują większe zasięgi i bardziej pogłębione dotarcie niż media ogólnopolskie.

 

Zmierzyliśmy poziom hałasu w polskich szkołach i porównaliśmy go z przemawiającymi do wyobraźni przykładami generowania hałasu – na przykład z hałasem, jaki generuje pociąg metra wjeżdżając na stację. Poziomy tych hałasów okazały się podobne do tego, który panuje w polskich szkołach podczas m.in. obiadów szkolnych.

 

Raport zainaugurowaliśmy na konferencji prasowej w Warszawie z udziałem kilkudziesięciu dziennikarzy. W tym samym dniu skontaktowaliśmy się również z ponad 100 mediami regionalnymi i lokalnymi. Wszystkim przekazaliśmy raport i informacje prasowe, w których eksperci S-G i Stow. Komfort Ciszy interpretowali wyniki dla całej Polski i poszczególnych aglomeracji. Do mediów regionalnych wysłaliśmy dodatkowo nagrania wypowiedzi ekspertów, wykorzystane potem przez dziennikarzy radiowych.

 

Podczas spotkania z mediami zapowiedzieliśmy zorganizowanie konferencji online (COVID-19), na temat wpływu hałasu na nasze życie i sposobów walki z hałasem. W konferencji mógł wziąć udział każdy. Do udziału zaprosiliśmy również dyrektorów szkół, ekspertów budowlanych i inwestorów oraz dziennikarzy.

 

Część dziennikarzy opisując wyniki raportu wspominała o konferencji. Równolegle z publikacją raportu w kanałach społecznościowych Grupy S-G i jej marek oraz Stow. Komfort Ciszy, a także Centrum Nauki Kopernik, które zaprosiliśmy do partnerstwa przy projekcie – informowaliśmy o wydarzeniu.

 

Elementem komunikacji konferencji było zaproszenie do współpracy youtubera Radka Kotarskiego, twórcy największego popularnonaukowego kanału. Cykl Polimaty 2 zainaugurował opracowanym wspólnie z nami odcinkiem na temat wpływu hałasu na nasze życie. Przekaz miał zbudować kolejny, po doniesieniach medialnych, powód do zainteresowania problematyką hałasu w naszym życiu.

 

Radek Kotarski oraz eksperymentatorzy Centrum Nauki Kopernik wystąpili potem obok ekspertów od akustyki na konferencji, która wieńczyła projekt.

Efekty

O problematyce hałasu, na podstawie raportu Polska w decybelach, w 09 i 10.2020 mówiły wszystkie największe ogólnopolskie media, w tym najpopularniejsze programy poranne o wysokiej oglądalności, radia i dzienniki.

Wyniki dla nich komentowali eksperci S-G pozycjonując Grupę, jako lidera kompetencji w zakresie komfortu akustycznego.

 

Co ważne tematyce hałasu swoje publikacje poświęciły kluczowe media regionalne i lokalne skupione wokół największych polskich aglomeracji. Łączny zasięg publikacji to 4.9 mln odbiorców.

 

Najdłuższy materiał telewizyjny poświęcony raportowi trwał blisko 8 min.

 

W konferencji online poświęconej hałasowi udział wzięło blisko 1000 osób – dyrektorów szkół, dziennikarzy, ekspertów a w większości zwykłych obywateli.

Nagrody

Kampania „W pogoni za ciszą” zdobyła statuetkę Brązowego Spinacza w kategorii PR korporacyjny w Złote Spinacze 2021, największym konkursie branży PR w Polsce, wyróżnienie w kategorii efektywność roku w konkursie PR Wings 2021.

 

Znalazła się również wśród finalistów European Excellence Awards 2020, największego konkursu branży PR w Europie, w kategorii regionalnej Polska, Ukraina i Mołdawia oraz SABRE Awards 2021, największego konkursu branży PR na świecie, w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka), w kategorii Real Estate & Construction.

Doświadczenie

Zespół Icon Strategies wspierał lub wspiera komunikacyjnie następujące podmioty:

Członkowie zespołu zdobywając doświadczenia poza Icon Strategies uczestniczyli w projektach komunikacyjnych na rzecz następujących firm i instytucji: