ICB Pharma

ICB Pharma jest rodzinną, jedną z najbardziej innowacyjnych w branży, firmą chemiczną
o zasięgu międzynarodowym. Podwaliny pod powstanie ICB Pharma położył wybitny chemik, dwukrotnie nominowany do Nagrody Nobla prof. Wojciech Świętosławski, pradziadek obecnie zarządzających firmą.

 

Produkty oferowane przez ICB Pharma – wytwarzane pod markami własnymi, jak i markami dystrybutorów – znajdują zastosowanie praktycznie na całym świecie
w rolnictwie, hodowli roślin i zwierząt, jak również wykorzystywane są przez indywidualnych odbiorców.

Strategia komunikacji

Kilkadziesiąt produktów ICB Pharma w trzech kategoriach sprzedawanych jest w kilkunastu krajach na większości kontynentów. Za komunikację części z nich odpowiadają dystrybutorzy, w przypadku innych działania komunikacyjne prowadzi bezpośrednio producent ze swojej siedziby na południu Polski.

 

Budując strategię komunikacji ICB Pharma wzięliśmy pod uwagę działania kształtujące wizerunek samej firmy
w Polsce i na rynkach, na których dystrybuowane są jej produkty, a także stworzyliśmy strategie dla każdego produktu firmy uwzględniając podział kompetencyjny w działaniach komunikacyjnych pomiędzy producentem
i dystrybutorami na poszczególnych rynkach.

 

W dokumencie zdefiniowaliśmy ponadto zasady komunikacji firmy i jej produktów w internecie,  w tym w mediach społecznościowych, politykę społecznej odpowiedzialności biznesu i sponsoringową oraz strategię kształtowania wizerunku ICB Pharma jako pracodawcy nastawionego na poszukiwanie i współpracę z utalentowanymi chemikami.

 

Strategię dopełnia zestaw założeń, technik i narzędzi usprawniających komunikację wewnątrz tej zatrudniającej kilkaset osób firmy.

Założenia działań komunikacyjnych w mediach społecznościowych

Na bazie przyjętej strategii komunikacji opracowaliśmy zasady i plan komunikacji w  mediach społecznościowych spółki, również w nowych, zdefiniowanych w strategii komunikacji kanałach.

Doświadczenie zespołu