Open School

Open School jest ogólnopolską szkołą językową.
W wybranych miastach, w szkołach stacjonarnych, oferuje kursy językowe dla klientów indywidualnych.
W całej Polsce świadczy usługi językowe dla firm. Studenci Open School mogą uczyć się stacjonarnie oraz zdalnie korzystając z oferty kursów elearningowych oraz online, na żywo z lektorem. Sieć szkół rozbudowywana jest w oparciu o system franczyzowy.

Strategia komunikacji

Open School kieruje swoją ofertą do uczniów indywidualnych w wieku od 3 lat oraz firm i organizacji zainteresowanych szkoleniami językowymi oraz tłumaczeniami. Odrębną grupą interesariuszy sieci są osoby przedsiębiorcze zainteresowane prowadzeniem własnej szkoły w ramach współpracy franczyzowej. Tak duża różnorodność odbiorców działań komunikacyjnych to duże wyzwanie organizacyjne i strategiczne.

 

Opracowując strategię komunikacji Open School uwzględniliśmy specyfikę poszczególnych grup odbiorców zarówno ze względu na ich rodzaj (odbiorcy indywidualni, firmy, grupa przedsiębiorców), jak również ich lokalizację – rozróżniając zasady działań komunikacyjnych w dużych miastach i mniejszych miejscowościach.

 

W strategii komunikacji Open School uwzględniliśmy obszary komunikacji korporacyjnej sieci, komunikacji usług poszczególnych placówek, zasady komunikacji sieci online, w tym w mediach społecznościowych oraz zasady komunikacji wewnętrznej wskazując techniki i narzędzia optymalizujące cały proces oraz podział kompetencyjny
w sieci pomiędzy właścicielem marki, a franczyzobiorcami prowadzącymi działalność w wybranych lokalizacjach na terenie całego kraju.

Wprowadzenie marki na rynek

Z siecią Open School członkowie naszego zespołu pracują od początku jej istnienia. Byliśmy odpowiedzialni za stworzenie koncepcji jej wprowadzenia na rynek. Po raz pierwszy interesariusze Open School dowiedzieli się
o istnieniu marki obserwując zmagania grupy wolontariuszy, studentów języka angielskiego pobijających światowy rekord w długości trwania lekcji języka angielskiego.

Doradztwo strategiczne

Z zarządem Open School pracujemy na co dzień w zakresie doradztwa i realizacji działań komunikacyjnych we wszystkich obszarach, w tym  w mediach społecznościowych. Sprawujemy również strategiczny nadzór nad wdrażaniem nowych, zaawansowanych narzędzi komunikacji sieci, jak np. serwis internetowy, na który składa się serwis franczyzodawcy oraz kilkanaście stron internetowych oddziałów Open School.

Doświadczenie

Zespół Icon Strategies wspierał lub wspiera komunikacyjnie następujące podmioty:

Członkowie zespołu zdobywając doświadczenia poza Icon Strategies uczestniczyli w projektach komunikacyjnych na rzecz następujących firm i instytucji: